In ce parte a Monitorului Oficial trebuie sa public anuntul ?

Alegeti din meniu optiunea care vi se potriveste, iar in pagina respectiva aveti instructiuni suplimentare pentru trimiterea anuntului online sau pentru trimiterea anuntului prin email.

Anunturi in Monitorul Oficial se  publica in mod diferentiat in functie de cele 3 parti (Partea a III-a, Partea a IV-a, Partea a V -a).

Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a 

 1. Pierderi acte, schimbări nume
 1. Acte ale instanțelor judecătorești a căror publicare este prevăzută de lege:
 • citații emise de instanțele judecătorești
 • ordonanța judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei și a biletului la ordin;
 • ordonanța de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea instanței judecătorești rămasă definitivă, prin care se constată că proveniența bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părți din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat;
 • alte acte procedurale, a căror publicare este prevăzută de lege.
 1. Hotărâri judecătorești, care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securității
 2. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul superior și a posturilor vacante de funcționari publici, precum și alte concursuri prevăzute de lege
 3. Acte a căror publicare este prevăzută de lege:
 • raportul periodic de activitate al autorităților/instituțiilor publice;
 • raportul Consiliului Superior al Magistraturii și raportul privind starea justiției;
 • declarații de avere și interese, potrivit legii;
 • bilanțuri de ocupare a forței de muncă pe județe și la nivel național;
 • alte acte a căror publicare este prevăzută de lege.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

 1. Convocari ale Adunarii Generale a Actionarilor
 2. Anunt depunere situatii financiare intocmit in baza Legii nr. 31 / 1991
 3. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 4. Publicarea altor acte prevăzute de lege 

Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a 

 • Anunturi de intentie
 • Concesiuni
 • Anunturi de participare la licitatie deschisa
 • Anunturi de atribuire concesiuni
 • Anunţuri de participare la licitatie restransa
 • Anunţuri de participare la negociere cu publicare prealabila
 • Anunturi de participare la dialog competitive
 • Anunturi privind rezultatul concursului
 • Anunturi de atribuire a contractelor de achizitie publica
 • Anunturi in baza legii nr. 350/2005
 • Alte tipuri de anunturi prevazute de lege a se publica
 • Anunturi privind delegarea gestiunii serviciilor de transpoublic local
 • Anunturi privind delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice
 • Anunturi privind concursuri de solutii