Pentru a putea completa ONLINE

formularul, trebuie sa te  Autentifici

ACTE NECESARE:

1. COPIE DUPĂ INCHEIEREA DE SEDINTA PRIN CARE S-A PREVAZUT PUBLICAREA IN MONITORUL OFICIAL
2. COPIE DUPA CITATIE (DACA EXISTA)
3. ADRESA DE INAINTARE vezi model
4. ANUNT CITATIE vezi model

ADRESA DE INAINTARE SI ANUNTUL DE CITATIE TREBUIE TRIMISE SCANATE CU SEMNATURA SI STAMPILA. TEXTUL CITATIEI TREBUIE TRIMISA SI IN FORMAT DOC (WORD) PRIM EMAIL

ACTELE SE TRIMIT CU MINIM 18 DE ZILE INAINTE DE A AVEA LOC CAUZA!
Datele minime pe care trebuie sa le contina:
cine pe cine citeaza, calitatea, data si locul pentru care se face citarea, numarul dosarului.

MODEL CITATIE 1: vezi model
Se citeaza……..numele si prenumele, cu domiciliul cunoscut in….. in calitate de ……..in dosarul ………….., in proces cu …………….in calitate de …… pentru data de….. la Tribunalul/Judecatoria……, sala…..

MODEL CITATIE 2: vezi model
…………………in calitate de …….. il citeaza pe …………… in calitate de…… cu domiciliu cunoscut in…. adresa…. in dosarul……la Judecatoria/Tribunalul…….., sala …….

MODEL CITATIE 3: vezi model
Domnul ……………, cu ultimul domiciliu in …………….., este chemat la instanta Judecatoriei/Tribunalului ……… in ziua de ……………., ora ………, Sala ……, Complet …….., in calitate de parat in Dosarul nr. ………., in process cu ………….., in calitate de reclamant(a) in dosarul mai sus mentionat, ce are ca obiect actiunea de …………