Pentru a putea completa ONLINE

formularul, trebuie sa te  Autentifici

CONCURSURI FUNCTIONARI PUBLICI – Post vacant / vacant temporar

Temei legal:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

O.U.G. nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene;

O.U.G. nr. 21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007.

ACTE NECESARE:
1. COPIE DUPĂ AVIZUL AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI, DACĂ ESTE CAZUL;
2. ADRESA DE INAINTARE vezi model
3. ANUNT CONCURS vezi model

ADRESA DE INAINTARE SI ANUNTUL DE CONCURS TREBUIE TRIMISE SCANAT CU SEMNATURA SI STAMPILA. TEXTUL ANUNTULUI DE CONCURS TREBUIE TRIMISA SI IN FORMAT DOC (WORD) PRIM EMAIL.

ACTELE SE TRIMIT CU MINIM 33 DE ZILE INAINTE DE ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU POSTURILE VACANTE SI 18 ZILE INAINTE DE ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU POSTURILE VACANTE TEMPORARE

Datele minime pe care trebuie sa le contina anuntul de concurs:
postul, conditii participare (nivel de studii, experienta), proba scrisa si oral (data si ora), depunerea dosarelor (termen), detalii suplimentare;