Pentru a putea completa ONLINE

formularul, trebuie sa te  Autentifici

Potrivit dispoziţiilor art. 185 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale asa cum au fost modificate prin art. I din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea Legii nr. 31/1990, societăţile comerciale „care au o cifra anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alin. (1)”.

Începând cu anul 2011 nu se mai depune la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, sau la oficiile teritoriale ale acestuia, ci direct la Regia Autonomă Monitorul Oficial, prin preluarea documentelor de catre colaboratorii regiei sau prin depunerea acestora la centrul pentru relaţii cu publicul.

Actele la care se referă art. 185 din Legea nr. 31/1990 sunt cele privitoare la depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale, raportului consiliului de administraţie/directorului, raportului cenzorilor sau raportului auditorilor financiari, după caz.

ACUM “ON-LINE
ACTE NECESARE:
1. ANUNT DEPUNERE SITUATII FINANCIARE vezi model
2. ADRESA DE INAINTARE vezi model
3. DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE (va fi depusa pentru anii precedenti anului curent -> 2010-2014)(pentru societatile care nu au publicat anuntul in anul in care s-a depus bilantul) vezi model

ANUNTUL DE DEPUNERE SITUATII FINANCIARE SI ADRESA DE INAINTARE se trimit scanate cu semnatura si stampila, respective ANUNTUL DE DEPUNERE SITUATII FINANCIARE SE TRIMITE SI IN FORMAT DOC (WORD).

(s-a atasat Adresa de inaintare situatii financiare 2014, Anunt depunere situatii financiare 2014, Declaratie pe propria raspundere 2015)