Pentru a putea completa ONLINE

formularul, trebuie sa te  Autentifici

In cazul convocărilor AGA vă furnizăm câteva informaţii necesare publicării anunţului în Monitorul Oficial.

Documente care stau la baza publicării

* adresă oficială de înaintare: Convocări AGA
* convocarea semnată de reprezentantul legal al societăţii şi ştampilată

Ce cuprinde textul convocării, conform legii?
• felul adunării (ordinară sau extraordinară), data, ora, locul şedinţei;
• ordinea de zi pe puncte (separându-se ordinea de zi a şedinţei ordinare de cea a şedinţei extraordinare);
• data de referinţă, ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ţine.
La elaborarea actului, respectaţi prevederile art. 117 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată !